کنفرانس 2018 IASP PRE-CONFERENCE SEMINAR: “پارک‌های علمی و ناحیه‌های نوآوری: مبانی اولیه”

تازه‌های ویژن

محل برگزاری

کنفرانس 2018 انجمن پارک‌های علمی و نواحی نوآوری

هتل عباسی، اصفهان

زمان برگزاری

یکشنبه، 2 سپتامبر 2018 (11 شهریور 1397)

عکس‌های برگزیده

سخنرانان کارگاه

Luis Sanz, مدیر کل, انجمن پارک‌های علمی و نواحی نوآوری
Ebba Lund, مدیر عملیات, انجمن پارک‌های علمی و نواحی نوآوری
McLean Sibanda, رئیس شورای مشورتی انجمن پارک‌های علمی و اجرای سرمایه‌گذاری و امتیازات گروه آفریقایی Bigen, آفریقای جنوبی
Martin Goroško, مدیر مرکز رشد، پارک علمی Tehnopol Tallinn, استونی
Lourdes Cruz, مدیر توسعه کسب و کار، ترئیج سرمایه‌گذاری، پارک فناوری Parque, اسپانیا
Ewa Kocińska-Lange, معاون پارک علم و فناوری Poznan , لهستان
مصطفی کریمیان اقبال, مشاور شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و مدیر عامل شرکت توسعه پردازان نادین ویژن, ایران

موضوعات ارائه شده

پارک‌های علمی و نواحی نوآوری: مفاهیم و راهبردهای اصلی (استراتژگرام)
“کابوس‌های” مدیر پارک علمی
رشد کسب و کار، ایجاد کسب و کار
خدمات پارک علمی
بازاریابی و ارتباطات پارک علمی
حاکمیت پارک‌های علمی و فناوری و دیگر نواحی نوآوری

Comments are closed.