پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

تازه‌های ویژن

مناطق ویژه علم و فناوری، پهنه‌های وسیعی شامل مناطق شهری و غیر شهری هستند که مجموعه‌ای از المان‌های توسعه مبتنی بر نوآروی مانند دانشگاه‌ها، پارک‌های فناوری، مراکز پژوهشی، شرکت‌های دانش‌بنیان، سرمایه‌های انسانی، امکانات نهادی را در بر گرفته و ذیل یک برنامه مدون و مدیریت متمرکز، موجب توسعه اقتصادی مبتنی بر تولید محصولات و ارایه خدمات نوآورانه و مبتنی بر فناوری می‌شوند.

مدیران شرکت توسعه پردازان نادین ویژن که از بنیان‌گذاران مباحث توسعه مبتنی بر دانش و ساختارهایی مانند پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد بوده‌اند، قدم بعدی در این مسیر را ایجاد چند منطقه ویژه(کریدور)  علم و فناوری شاخص در سطح کشور می‌دانند. در این راستا در اواخر اقدام به انجام مطالعات جامعی در این زمینه نموده و نتایج مطالعات را به مسولین این حوزه ارایه نمودند. در نتیجه این اقدامات هیات وزیران در سال 1384 ” آیین‌نامه نحوه فعالیت‌های مشخص به منظور تأسیس و توسعه کریدورهای علم و فناوری کشور ” را مصوب نمود.

ذیل این آیین‌نامه و اصلاحات آتی آن چند استان از جمله اصفهان و خراسان به عنوان پایلوت ایجاد این مناطق انتخاب شدند که مدیران و کارشناسان شرکت توسعه پردازان نادین ویژن انجام مطالعات و طراحی منطقه ویژه استان خراسان رضوی را بر عهده داشته‌اند.

نام پروژه

آیین‌نامه نحوه فعالیت‌های مشخص به منظور تأسیس و توسعه کریدورهای علم و فناوری کشور

سال انجام پروژه

1384-1390

سازمان(های) همکار

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مطالب مرتبط

Comments are closed.