پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

تازه‌های ویژن

شرکت توسعه پردازان نادین ویژن در چند مقطع به عنوان مشاور در کنار مدیران و کارشناسان پارک دانشگاه صنعتی شریف بوده‌است. این دانشگاه به عنوان یکی از مهمترین دانشگاه‌های فنی کشور، از ظرفیت فوق‌العاده‌ای از نظر نیروی انسانی، برند و امکانات برخودار بوده و انتظار می‌رفت که پارک این دانشگاه پس از اخذ مجوز به سرعت رشد کرده و تبدیل به پیشاهنگ پارک‌های علم و فناوری کشور شود، اما تا چند سال پیش این انتظار برآورده نشد. خوشبختانه در سال‌های اخیر سرعت و مسیر رشد پارک به حد مطلوبی رسیده‌است. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای مطالعه شرکت ویژن برای این پارک، طراحی و پیشنهاد ناحیه فناوری دانشگاه شریف بود که این مفهوم علاوه بر حل مشکلات توسعه‌ای پارک دانشگاه شریف در حال حاضر به عنوان الگوی توسعه برای اکثر پارک‌های دانشگاهی و سایر پارک‌هایی که در داخل حوزه شهری قرار دارند به شمار می‌رود. از سوی دیگر با اجرای این طرح، حضور و فعالیت شهرداری – که در اکثر پارک‌های دنیا یکی از ذینفعان اصلی پارک‌ها به شمار می‌رود- در زیست بوم فناوری شهر تهران آغاز شده‌است.

نام پروژه

مشاوره عملکردی پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

سال انجام پروژه

1396

سازمان(های) همکار

پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

مطالب مرتبط

Comments are closed.