پارک فناوری نیرو و انرژی (پژوهشگاه نیرو)

تازه‌های ویژن

پژوهشگاه نیرو (به اختصار NRI) یک سازمان پژوهشی است که به منظور انجام پروژه‌های تحقیق و توسعه حوزه انرژی تشکیل شده است. در اثر رویکرد جدید وزارت نیرو مبنی بر تجاری‌سازی نتایج تحقیقات و همچنین توسعه فناوری‌های مورد نیاز صنعت در پژوهشگاه، جایگاه این پژوهشگاه را به سمت مدیریت حوزه توسعه فناوری صنعت ارتقا داد. لذا مدیریت پژوهشگاه علاوه بر تغییر ماموریت بخش‌های فعلی، اقدام به ایجاد بخش‌های جدیدی از جمله مرکز رشد و پارک علم و فناوری نمودند. شرکت توسعه پردازان نادین ویژن به عنوان یکی از شرکت‌های مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان  طراحی مفهومی مرکز رشد  و پارک علم و فناوری نیرو و انرژی و همچنین مشاوره در اخذ مجوزهای لازم از وزارت عتف و فرآیند راه اندازی مرکز رشد را بر عهده داشته است.

نام پروژه

طراحی مفهومی مرکز رشد و پارم فناوری نیرو و انرژی

سال انجام پروژه

1388-1390

سازمان(های) همکار

پژوهشگاه نیرو

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

مطالب مرتبط

Comments are closed.