25
مه

معرفی کتاب: هرگز سازش نکنید!

کتاب: "هرگز سازش نکنید، طوری مذاکره کنید که انگار زندگی‌تان به آن بستگی دارد." .rpwe-block ul{list-style:none!important;margin-left:0!important;padding-left:0!important;}.rpwe-block li{border-bottom:1px solid #eee;margin-bottom:10px;padding-bottom:10px;list-style-type: none;}.rpwe-block a{display:inline!important;text-decoration:none;}.rpwe-block h3{background:none!important;clear:none;margin-bottom:0!important;margin-top:0!important;font-weight:400;font-size:12px!important;line-height:1.5em;}.rpwe-thumb{border:1px solid #EEE!important;box-shadow:none!important;margin:2px 10px 2px 0;padding:3px!important;}.rpwe-summary{font-size:12px;}.rpwe-time{color:#bbb;font-size:11px;}.rpwe-comment{color:#bbb;font-size:11px;padding-left:5px;}.rpwe-alignleft{display:inline;float:left;}.rpwe-alignright{display:inline;float:right;}.rpwe-aligncenter{display:block;margin-left: auto;margin-right: auto;}.rpwe-clearfix:before,.rpwe-clearfix:after{content:"";display:table !important;}.rpwe-clearfix:after{clear:both;}.rpwe-clearfix{zoom:1;} تازه‌های ویژنپارک فناوری صنعت آب و فاضلابپارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریفمعرفی کتاب: خودباوری در خلاقیتپارک علم و فناوری آتیستانمنطقه ویژه فناوری‌های صنعت گاز (GDZ) مذاکره دارای دو نقش
Read more
25
مه

معرفی کتاب: خودباوری در خلاقیت

کتاب: "خودباوری در خلاقیت" .rpwe-block ul{list-style:none!important;margin-left:0!important;padding-left:0!important;}.rpwe-block li{border-bottom:1px solid #eee;margin-bottom:10px;padding-bottom:10px;list-style-type: none;}.rpwe-block a{display:inline!important;text-decoration:none;}.rpwe-block h3{background:none!important;clear:none;margin-bottom:0!important;margin-top:0!important;font-weight:400;font-size:12px!important;line-height:1.5em;}.rpwe-thumb{border:1px solid #EEE!important;box-shadow:none!important;margin:2px 10px 2px 0;padding:3px!important;}.rpwe-summary{font-size:12px;}.rpwe-time{color:#bbb;font-size:11px;}.rpwe-comment{color:#bbb;font-size:11px;padding-left:5px;}.rpwe-alignleft{display:inline;float:left;}.rpwe-alignright{display:inline;float:right;}.rpwe-aligncenter{display:block;margin-left: auto;margin-right: auto;}.rpwe-clearfix:before,.rpwe-clearfix:after{content:"";display:table !important;}.rpwe-clearfix:after{clear:both;}.rpwe-clearfix{zoom:1;} تازه‌های ویژنپارک فناوری صنعت آب و فاضلابپارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریفمعرفی کتاب: هرگز سازش نکنید!پارک علم و فناوری آتیستانمنطقه ویژه فناوری‌های صنعت گاز (GDZ) پایه اصلی خودباوری در خلاقیت، اعتقاد به توانمندی‌هایمان برای ایجاد تغییر در جهان پیرامون
Read more
5
مه

معرفی کتاب: جنگل بارانی، رازه ایجاد دره سیلیکون بعدی

کتاب: "جنگل بارانی، راز ایجاد درخ سیلیکون بعدی" .rpwe-block ul{list-style:none!important;margin-left:0!important;padding-left:0!important;}.rpwe-block li{border-bottom:1px solid #eee;margin-bottom:10px;padding-bottom:10px;list-style-type: none;}.rpwe-block a{display:inline!important;text-decoration:none;}.rpwe-block h3{background:none!important;clear:none;margin-bottom:0!important;margin-top:0!important;font-weight:400;font-size:12px!important;line-height:1.5em;}.rpwe-thumb{border:1px solid #EEE!important;box-shadow:none!important;margin:2px 10px 2px 0;padding:3px!important;}.rpwe-summary{font-size:12px;}.rpwe-time{color:#bbb;font-size:11px;}.rpwe-comment{color:#bbb;font-size:11px;padding-left:5px;}.rpwe-alignleft{display:inline;float:left;}.rpwe-alignright{display:inline;float:right;}.rpwe-aligncenter{display:block;margin-left: auto;margin-right: auto;}.rpwe-clearfix:before,.rpwe-clearfix:after{content:"";display:table !important;}.rpwe-clearfix:after{clear:both;}.rpwe-clearfix{zoom:1;} تازه‌های ویژنپارک فناوری صنعت آب و فاضلابپارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریفمعرفی کتاب: هرگز سازش نکنید!معرفی کتاب: خودباوری در خلاقیتپارک علم و فناوری آتیستان دو نفر از متخصصان برجسته بین‌المللی در حوزه سرمایه‌گذاری و توسعه
Read more
30
آوریل

معرفی کتاب: شناخت دره سیلیکون

کتاب: "شناخت دره سلیکون" .rpwe-block ul{list-style:none!important;margin-left:0!important;padding-left:0!important;}.rpwe-block li{border-bottom:1px solid #eee;margin-bottom:10px;padding-bottom:10px;list-style-type: none;}.rpwe-block a{display:inline!important;text-decoration:none;}.rpwe-block h3{background:none!important;clear:none;margin-bottom:0!important;margin-top:0!important;font-weight:400;font-size:12px!important;line-height:1.5em;}.rpwe-thumb{border:1px solid #EEE!important;box-shadow:none!important;margin:2px 10px 2px 0;padding:3px!important;}.rpwe-summary{font-size:12px;}.rpwe-time{color:#bbb;font-size:11px;}.rpwe-comment{color:#bbb;font-size:11px;padding-left:5px;}.rpwe-alignleft{display:inline;float:left;}.rpwe-alignright{display:inline;float:right;}.rpwe-aligncenter{display:block;margin-left: auto;margin-right: auto;}.rpwe-clearfix:before,.rpwe-clearfix:after{content:"";display:table !important;}.rpwe-clearfix:after{clear:both;}.rpwe-clearfix{zoom:1;} تازه‌های ویژنپارک فناوری صنعت آب و فاضلابپارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریفمعرفی کتاب: هرگز سازش نکنید!معرفی کتاب: خودباوری در خلاقیتپارک علم و فناوری آتیستان دره سلیکون یا silicon valley نام منطقه‌ای در جنوب سانفرانسیسکو ایالات متحده آمریکا است. این
Read more
30
آوریل

معرفی کتاب: ای کاش وقتی 20 ساله بودم می‌دانستم

کتاب: "ای کاش وقتی 20 ساله بودم می‌دانستم" .rpwe-block ul{list-style:none!important;margin-left:0!important;padding-left:0!important;}.rpwe-block li{border-bottom:1px solid #eee;margin-bottom:10px;padding-bottom:10px;list-style-type: none;}.rpwe-block a{display:inline!important;text-decoration:none;}.rpwe-block h3{background:none!important;clear:none;margin-bottom:0!important;margin-top:0!important;font-weight:400;font-size:12px!important;line-height:1.5em;}.rpwe-thumb{border:1px solid #EEE!important;box-shadow:none!important;margin:2px 10px 2px 0;padding:3px!important;}.rpwe-summary{font-size:12px;}.rpwe-time{color:#bbb;font-size:11px;}.rpwe-comment{color:#bbb;font-size:11px;padding-left:5px;}.rpwe-alignleft{display:inline;float:left;}.rpwe-alignright{display:inline;float:right;}.rpwe-aligncenter{display:block;margin-left: auto;margin-right: auto;}.rpwe-clearfix:before,.rpwe-clearfix:after{content:"";display:table !important;}.rpwe-clearfix:after{clear:both;}.rpwe-clearfix{zoom:1;} تازه‌های ویژنپارک فناوری صنعت آب و فاضلابپارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریفمعرفی کتاب: هرگز سازش نکنید!معرفی کتاب: خودباوری در خلاقیتپارک علم و فناوری آتیستان این کتاب نقل ماجراهای جذاب و حیرت‌انگیز افرادی است که نویسنده
Read more