مروری بر کتاب جنگل بارانی – قسمت اول

تازه‌های ویژن

جنگل بارانی – راز ایجاد دره سیلیکون بعدی

قسمت اول: معرفی کوتاهی از کتاب

 

اکوسیستم نوآوری را چگونه می‌توان به وجود آورد؟ چرا در دره سیلیکون اکوسیستم نوآوری به معنای خوب ایجاد می‌شود ولی در شهرهای آسیایی ایجاد نمی‌شود؟ آیا دره سیلیکون به عنوان اکوسیستم نوآوری در اثر یک حادثه پدید آمده است یا محصول یک برنامه‌ریزی بوده است؟

کتاب “جنگل بارانی” تلاش می‌کند تا به سوالات فوق پاسخ دهد. فلسفه و زیربنای فکری کتاب این است که اگر به دنبال توصیف چگونگی پدید آمدن یک اکوسیستم نوآوری کارآمد هستید، باید در سطح افراد ریز شده و به صورت جزیی و عمیق آن را بررسی کنید. با نگاه کردن به اقیانوس نمی‌توان آن را درک کرد، باید در حد موج و ریزتر از آن یعنی در حد مولکول و اتم عمیق شد. درک ارتباط میان افراد شامل کارآفرین و نوآور، کارآفرین و محقق و کارآفرین و سرمایه‌گذار در درک حرکت بعدی موج و در نهایت درک اقیانوس یاری می‌رساند. دره سیلیکن حاصل ارتباط میان انسانهاست.

کتاب “جنگل بارانی” شامل 9 فصل است. در تمامی فصول این کتاب از علوم مختلف جهت توصیف اکوسیستم استفاده می‌شود. فصل اول در خصوص تعریف جنگل بارانی، فصل دوم اهمیت آن، فصل سوم موشکافی افراد درگیر در یک اکوسیستم، فصل چهارم بررسی زندگی در جنگل بارانی، فصل پنجم قوانین حاکم بر روابط میان افراد و زندگی اکوسیستم، فصل ششم چگونگی ایجاد جنگل بارانی، فصل هفتم نقش کلیدی اقتصاد، پول و سرمایه‌گذاران خطرپذیر در ایجاد اکوسیستم، فصل هشتم چگونگی اندازه گیری جنگل بارانی و فصل نهم جمع بندی است.

مطالب مرتبط

Comments are closed.