مروری بر کتاب جنگل بارانی – قسمت دوم

تازه‌های ویژن

جنگل بارانی – راز ایجاد دره سیلیکون بعدی

قسمت دوم: جنگل بارانی چیست؟

 

این قسمت از کتاب به مقایسه جنگل بارانی و مزرعه می‌پردازد. در مزرعه اکوسیستم جنگل بارانی وجود ندارد، صرفا یک گیاه وجود دارد همچون ذرت یا هر گیاه دیگری. غیر از ذرت در آن علف هرز به شمار می‌رود. اما در اکوسیستم جنگل بارانی چیزی به نام علف هرز وجود ندارد، تنوع در اکوسیستم جنگل بارانی یک اصل اساسی است. هر گیاهی موجود در آن بخشی از اکوسیستم است و هدف در آن تشویق علف هرز می باشد. در جنگل بارانی به هر علف هرزی باید احترام گذاشت چون ممکن است گوگل آینده باشد. یک نهال کوچک ممکن است درخت پربار آینده باشد. بنابراین جنگل بارانی یعنی محیطی آماده جهت رشد مجموعه ای از پتانسیل‌ها. جنگل بارانی چه در دره سیلیکون باشد و چه در جایی دیگر، محیطی است برای جمع آوری افراد منفصل از هم، حول محوری واحد و تشکیل یک زندگی جدید.

مطالب مرتبط

Comments are closed.