مروری بر کتاب جنگل بارانی – قسمت ششم

تازه‌های ویژن

جنگل بارانی – راز ایجاد دره سیلیکون بعدی

قسمت ششم: زندگی در جنگل بارانی (بخش دوم)

 

در این قسمت، زندگی در جنگل بارانی را از منظر انسان شناسی مورد بررسی قرار می‌دهد. داستان این قسمت، داستان تغییر افراد است. افرادی که به لحاظ ژنتیکی، قبیله‌ای بودند و طی چند صد سال قبیله‌ها و سوابق خود را کنار گذاشته و با افرادی از دیگر قبیله‌ها ارتباط برقرار کرده و به وسیله شغل و حرفه خود، هویتی جدید برای خود مطرح کرده، و داستان‌های جدیدی را در حوزه نوآوری برای حل مشکلات پیرامون خود در کنار دیگر افراد خلق کرده‌اند. افراد در جنگل بارانی برای داشتن رفتار نوآورانه، نگاه سنتی خود و درنظر گرفتن پول به عنوان تنها انگیزه از تعامل و ایجاد ارتباط در قبال هزینه‌های بسیار را کنار گذاشته و بر پایه مفهومی به نام “عقلانیت مضاعف” مبحث هزینه-فایده را از دیدگاه صرف مالی، اقتصادی خارج کرده و لذت کشف، کارتیمی، رقابت و آزادی را در کنار دید بلندمدت با آن همراه می‌کنند و بدین ترتیب نوآوری را ارزنده شمرده و هزینه‌ها را کاهش می‌دهند. مثال جالب از این بخش هالیوود و دره سیلیکون است که تعداد بسیاری افراد را طی پروژه‌هایی پیچیده به صورت موقت گرد هم‌آورده و پس از مدتی به راحتی از هم جدا می‌شوند.

مطالب مرتبط

Comments are closed.